Motorola PMAD4144 VHF stubby antenna (136-144 MHz)

Motorola PMAD4144B VHF stubby antenna for the 136-144 MHz range. 5 cm.

Download brochure

£7.80 (ex. VAT)

SKU: PMAD4144 Category: Brand:

Motorola PMAD4144 VHF stubby antenna (136-144 MHz)