Motorola PMAD4145 VHF stubby antenna (144-156 MHz)

Motorola PMAD4145 VHF stubby antenna for the 144-156 MHz range. 5 cm.

Download brochure

£7.80 (ex. VAT)

SKU: PMAD4145 Category: Brand:

Motorola PMAD4145 VHF stubby antenna (144-156 MHz)