Motorola PMAD4146 VHF stubby antenna (156-174 MHz)

Motorola PMAD4146 VHF stubby antenna for the 156-174 MHz range. 5 cm.

Download brochure

£7.80 (ex. VAT)

SKU: PMAD4146 Category: Brand:

Motorola PMAD4146 VHF stubby antenna (156-174 MHz)