Motorola PMAE4093 UHF Stubby Antenna (403-425 MHz)

Motorola PMAE4093 UHF Stubby Antenna (403-425 MHz)

Download brochure

£7.80 (ex. VAT)

SKU: PMAE4093 Category: Brand:

Motorola PMAE4093 UHF Stubby Antenna (403-425 MHz)